Archive for the ‘vim’ Tag

vim & ^M

İstenmiyen ^M karakterini vim altında silmek için,

:%s/^M//g
Reklamlar