Archive for the ‘Tiddlywiki’ Tag

Tiddlywiki kılavuzu

TiddlyWiki notlarımızı kaydetmemize imkan sağlayan bir not defteridir. Tek bir html sayfadan oluşmaktadır. Yükleme ihtiyacı olmadan flash bellekte veya mail adresimizde kolayca saklanabilir.  Yazıları formatlı şekilde  oluşturmak için dikkat edilmesi gereken  hususlar vardır. Bazıları şunlardır;

 • Başlık Oluşturmak

! Başlık 1

 • Liste Oluşturmak
* Eleman 1
* Eleman 2
 • Seçili Yazı Oluşturmak

@@ highlight @@

@@color(red): kırmızı yazı @@

 • Wiki kelimesi Oluşturmak

Wiki word Vurgu: [[Kelime]]

 • Metin biçimlendirme olayları
Kalın : "Kalın"
Üstü çizgili : --üstü çizgili--
altı çizgili : __altı çizgili__
yatık : // yatık //
yatay çizgi : ----
alt yazı yazmak: Yazı ~~alt indis~~
üst yazı yazmak: Yazı ^^üst indis^^
 • Alıntı yapmak
> Level 1
 • Numaralı Liste Yapmak

# eleman 1

# eleman 2

 • Resim Eklemek
[img[javalogo.gif]]
 • Resmi Sağa ve Sola Eklemek

[>img[javalogo.gif]]

[<img[javalogo.gif]]

 • Link Vermek
[[Bloğum|https://gurcanyavuz.wordpress.com]]
 • Tarih Göstermek
# Bugün <<today>>
# Formatlı Bugün <<today 0DD-0MM-YYYY>>
 • Definition Lists
; terim
: açıklama
 • Öntanımlı Sayfa

Tiddly Sayfası açıldığında bizi karşılayan bir yazı tanımlamak için; DefaultTiddlers ile tanımlı yazıya açılması istenen yazının başlığı tanımlanır.

[[AnaSayfa]]

Kaynaklar
 1. http://www.tiddlywiki.com/
 2. http://tiddlywiki.org/wiki/TiddlyWiki_Markup

Reklamlar