Archive for the ‘texstudio’ Tag

thesaurus database ekleme

texStudio altında alınan hata : can’t load thesaurus

ilk olarak dictionary dosyası indirilir.

indirilmiş olan .oxt uzantılı dosya bir arşiv yöneticisi ile açılır. Oluşan dosyadaki .dat ve .idx dosyaları bir dizin içerisinde koyulur. Benim tercihim “~/bin/dict” oldu.

Texstudio altında Options > Configure TexStudio > General > thesaurus database kısmına dat dosyalarının bulunduğu yerin adresi belirtilir. yani “~/bin/dict” belirtilir.

Kaynak
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/american-british-canadian-spelling-hyphen-thesaurus-dictionaries/releases/3.0/kpp-american-english-dictionary-797865-words-list.oxt
http://stackoverflow.com/questions/14913794/texstudio-thesaurus

Reklamlar

texstudio ikonların çıkmama problemi

ubuntu altında, texstudio ait menülerdeki bazı ikonlar görünmemekteydi. Çözüm;
sudo apt-get install libqt4-svg

Kaynak :
http://askubuntu.com/questions/400975/some-icons-symbols-in-texstudio-are-missing