Archive for the ‘svn’ Tag

ubuntu & emacs svn ayarları

  • home dizini altına .emacs.d dizini oluşturulur (eğer yoksa).
mkdir ~/.emacs.d
  • oluşturulan dizin altına psvn.el dosyası kopyalanır.
  • kopyalama işlemi sonrası .emacs  dosya içeriğine aşağıdaki satırlar eklenir :
(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/")
(require 'psvn)

Kaynaklar:

  1. http://www.xsteve.at/prg/emacs/psvn.el
  2. http://stackoverflow.com/questions/6400447/how-to-install-a-emacs-plugin-many-times-its-a-el-file-on-windows-platform
  3. http://www.emacswiki.org/emacs/SvnStatusMode

 

 

Reklamlar

Emacs & SVN

Emacs ile svn projelerde rahatlıkla kullanılabilir. Kodların değişimini sol alt köşede yuvarlak kırmızı – yeşil simge ile belirtmektedir.  Versiyon numarası alt kısım da görülmektedir.

 

Emacs SVN modu için,

M-x svn-status

  • c  : svn commit  ve yorumdan sonra C-c C-c
  • U : svn update

Kaynaklar

  1. http://emacswiki.org/emacs/SubVersion