Archive for the ‘ssh’ Tag

ubuntu network yeniden başlatma problemi

ubuntuda network yeniden başlatmak için aşağıdaki komutlar yeterli olmaktadır. Ancak hata verebilmektedir.

$ sudo service networking restart 
$ sudo /etc/init.d/networking restart

hata olarak “stop: Job failed while stopping” elde ediliyor.

Çözüm:

$ sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0

burada eth0 network kartını temsil ediyor. eth2 de olabilir. ifconfig ile öğrenilmesi gerekiyor.

Kaynak:
http://askubuntu.com/questions/465729/ping-unknown-host-google-com-in-ubuntu-server

Reklamlar

şifre istemeden ssh ile bağlanmak

Kaynak :
http://www.linuxproblem.org/art_9.html

denyhosts kurulumu

alınan log mesajları şu şekildeydi:

sshd[26646]: Failed password for root from 222.191.249.132 port 52139 ssh2 

bu mesaj gibi devamlı sunucu rahatsız ediliyorsa önlemek için kurulum yapılır;

apt-get install denyhosts

kendimize ait güvenli ip adresini istisna olarak ilgili dosyaya tanımlanır.

vim /etc/hosts.allow 

şu şekilde ip adresi eklenir:

sshd: 1.2.3.4

değişiklikler yapıldıktan sonra servis tekrar başlatılır:

service denyhosts restart 

Kaynak:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-denyhosts-on-ubuntu-12-04
http://en.wikipedia.org/wiki/DenyHosts

emacs, bir önceki bash komutu

ssh ile bağlantı sağlandığında, bash kabuğu emacs içinde çalıştırılınca ok tuşları ile bir önceki komutlar elde edilemiyor. Bir önceki komutlara ulaşmak için,

M-p < veya M-n kullanılabilir.

Kaynak
http://stackoverflow.com/questions/10055338/command-history-in-emacs-shell-mode

VirtualBoxtaki web sunucuya Host makineden ulaşmak

VirtualBox üstünde kurduğumuz misafir işletim sisteminde bulunan web sunucuya host makine üzerinden ulaşma imkânı tanımaktadır. Bunun için yapılacaklar;

Web Server için ayarlar

Aşağıdaki işlemler sanal makine çalışmıyorken yapılması gerekmektedir.

Protokol tanımlaması yapılıyor;

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3"  "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestweb/Protocol" TCP

Kullanılacak protokol belirtiliyor.  Burada protokol TCP olarak  belirlendi.

“debian5.3” (tırnak içinde yazılması gerekiyor) bizim VirtualBox üzerine kurduğumuz sanal makinenin adıdır.

‘guestweb’ ayarı tanımlayan keyfi bir isimdir. Birden fazla port bağlantısı tanımlamada gereklidir.

pcnet’ kısmı da sanal makinede tanımlı olan ağ kartının adıdır.

Misafir sistem tarafı için;

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestweb/GuestPort" 80


Misafir makinenin hangi portu ile haberleşmek istiyorsak onu belirtiyoruz. Burada 80 portunu tanımlıyoruz. Amacımız, apache üzerinde sunulan sitelere ulaşmaktır.

Host Makine tarafı;

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestweb/HostPort" 5555


5555 portunu misafir makineye ulaşmak için ayarlıyoruz. Herhangi bir hata meydana gelmediği takdirde, sanal makineyi başlatıyoruz. Artık host makine üzerinden, misafir sistemdeki web sunucusuna ulaşabiliriz.

Web sunucuya ulaşmak için;

localhost:5555/moodle


5555 portu ile misafir sistemdeki moodle adlı siteye ulaşılmaktadır.

Yukarıdaki işlemleri başka işlemler içinde yapabiliriz. Örneğin, sunucuya host sistemden ssh yardımıyla ulaşabiliriz. Bunun için 22 portu için tanımlamalar yapıyoruz.

SSH için ayarlar

Protokol tanımlaması yapılıyor

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestssh/Protocol" TCP


Kullanılacak protokol belirtiliyor.

Misafir sistem

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestssh/GuestPort" 22


Misafir makinenin hangi portu ile haberleşmek istiyorsak onu belirtiyoruz. Burada 22 portunu tanımlıyoruz.

Host Makine tarafı

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3"  "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestssh/HostPort" 2222


2222 portunu misafir makineye ulaşmak için ayarlıyoruz. Artık VirtualBox üstündeki linux serverımıza 2222 portundan putty yardımıyla ulaşabiliyoruz.