Archive for the ‘sqlite’ Tag

C# ve SQLite

http://www.dreamincode.net/forums/topic/157830-using-sqlite-with-c%23/

Reklamlar

SQLite Veritabanı

SQLite

küçük ,sunucu gerektirmeyen, ayar gerektirmeyen bir veritabanı kütüphanesidir. Ayrı bir uygulamadan ziyade programlarının bir parçasıdır. SQLite diğer veritabanı ile karşılaştırılması

SQLite elde etmek

http://www.sqlite.org/sqlite3-3.6.13.bin.gz adresinden indiriyoruz.sqlite .bin uzantılı bir dosya kullanılıyor. Konsoldan direkt olarak çalıştırılıyor. Bu veritabanına erişmek ve işlemler yapmak için kullanılır.

Mevcut veritabanını açmak

$ ./sqlite3-3.6.3.bin pysozluk-qt.db

Veritabanındaki tabloları görmek için

sqlite> .tables

veritabanı konsolundan çıkmak

sqlite> .exit

Kolon Adlarını Almak

sqlite> pragma table_info(<tablo_adı>)

Yardım Almak için

sqlite> .help

Sıfırdan veritabanı oluşturmak

$ ./sqlite3-3.6.3.bin deneme.db
sqlite>

Mevcut tabloları görmek için

sqlite> .tables

Tablo oluşturmak

sqlite> create table kisi (id integer primary key, ad text);

Burada iki tane kolon oluşturuldu. Birinci auto_increment kolon, diğeri değer taşıyan kolondur.

Tabloya Eleman Eklemek

sqlite> insert into kisi (value) values('gurcan');

Select Çıktısına Format Vermek

sqlite> .mode col
sqlite> .headers on

Gösterilecek sonuçların kolon şeklinde ekrana basılmasını ve basılan kolonların isimlerini göstermeyi sağlıyor.

Otomatik artan kolonun son değerini ele almak

sqlite> select last_insert_rowid();

Bu son solonun id değerini bize geri döndürür.

Veritabanını Dışa Aktarmak

sqlite> .dump

tablo komutları ile birlikte aktarır.

Veritabanını sql scriptine aktarır

sqlite> .output file.sql

Konsolda Veritabanını kopyalamak

$ sqlite3 test.db .dump > test.sql

sql script ile veritabanında tablolar oluşturmak

$ sqlite3 test2.db < test.sql [/sourcecode] Konsol dışında firefox eklentisi ile de yönetilebilir. Ekletiye buradan
ulaşılabilir.

Diğer veritabanları ile karşılaştırılması için