Archive for the ‘Seri Port’ Tag

Python ile Seri Port Haberleşme

  • Gerekli paket kurulumu yapılıyor
# apt-get install python-serial
  • Seri port ile haberleşme yapılacak kartın (LM3S8962 EVB) bağlantı noktası belirleniyor.
gurcan@yavuz:~$ dmesg | tail
[35973.398531] usb 1-4.4: Ignoring serial port reserved for JTAG
[35973.399204] ftdi_sio 1-4.4:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
[35973.399329] usb 1-4.4: Detected FT2232C
[35973.399335] usb 1-4.4: Number of endpoints 2
[35973.399341] usb 1-4.4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[35973.399346] usb 1-4.4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[35973.399352] usb 1-4.4: Setting MaxPacketSize 64
[35973.399763] usb 1-4.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[35973.399802] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[35973.399807] ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
  • ttyUSB0 noktasına bağlandığı görülüyor. Benim kullanmış olduğum usb üzerinden sanal bir bağlantıdır. Eski tip girişler için genelde /dev/ttyS0 ulaşılmaktadır.

Seri Port ile bağlanma

  • Bağlantı yapabilmek için root haklarına sahip olmak gerekir.
>>> import serial
>>> ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=1)
>>> x = ser.read(10)  # 10 byte  okunuyor
>>> ser.close()

Kaynaklar
[1] http://pyserial.sourceforge.net/shortintro.html [erişim : 19.06.2011]

Reklamlar