Archive for the ‘php’ Tag

userdir altında php çalışmama problemi

public_html altında php çalışmasını  sağlamak için, /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf, dosyası altında şu satırlara ‘#’ işareti koyularak php userdir altında aktif hale getirilir.

<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>

Kaynak
[1] http://devplant.net/2010/05/04/linux-php-not-working-in-userdir-public_html/

Reklamlar