Archive for the ‘Netbeans’ Tag

Netbeans java kodları için başlık

java dosyası oluşturulduğunda, email, tarih ve proje isminin öntanımlı belirlenmesi için,

Netbeans içinde, Tools > Templates  > Licenses > Default License seçilerek Open in Editor ile editörde açılır. İçeriği aşağıdaki gibi düzenlenir.

<#if licenseFirst??>
${licenseFirst}
</#if>  
  email  :  gurcanyavuz[at]gmail.com
  date  :  ${date}
  project :  ${name}
<#if licenseLast??>
${licenseLast}
</#if>
Reklamlar

netbeans output penceresi küçültme simgesi

Hata :

netbeans output tabını küçültme simgesi kayboluyor ve  küçültme imkanı olmuyor

Çözüm : 

Pencerelerin resetlenmesi ile çözülür. Window > Reset Windows

Kaynak :

https://netbeans.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=235472

netbeans font boyutunu değiştirme

netbeans menüdeki yazılar, xfce4 altına çok küçük gözükmekteydi. Bunun için;

 $ vim ~/bin/netbeans-8.0.2/etc/netbeans.conf

dizini altında yer alan, netbeans.conf dosyasındaki ‘netbeans_default_options=’ ile başlayan satırın sonuna (tırnaklar arasına) aşağıdaki satır eklenir.

--fontsize 14

java & OSX Türkçe karakter problemi

Netbeans, Minecraft gibi java uygulamalarının çalıştırılmasında aşağıdaki hata meydana gelmektedir.

Alınan hata :

java.lang.Error: posix_spawn is not a supported process launch mechanism on this platform.

Çözüm olarak:
Dil seçeneğinin Türkçeden, İngilizce’ye değiştirilmesi gerekmektedir.
OSX için:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/99852-how-do-i-set-locale-on-mac-os-x-platforms
Windows için:
https://www.java.com/tr/download/help/locale.xml

eclipse açılışında aynı sorun meydana gelmektedir. Dili sadece eclipse için ingilizce olarak tanımlamak hatayı gidermektedir. Uygulamalar altında eclipse ikonuna sağ tıklanarak paketi içeriğine bakılır ve eclipse.ini dosyası açılır. Altına aşağıdaki satır eklenir.

-Duser.language=en_US

Kaynaklar:

 1. https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8047340
 2. http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/99852-how-do-i-set-locale-on-mac-os-x-platforms
 3. http://bugs.java.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=8047340
 4. http://java.thedizzyheights.com/2014/07/java-error-posix_spawn-is-not-a-supported-process-launch-mechanism-on-this-platform-when-trying-to-spawn-a-process/
 5. http://stackoverflow.com/questions/1770598/how-to-force-eclipse-to-use-a-specified-interface-language

netbeans osx problemi

osx altında netbeans altında java derlenmeye çalışınca şu şekilde bir hata meydana geliyordu:

java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class java.lang.UNIXProcess

netbeansi Türkçe desteği yerine ingilizce desteği ile başlatılması sorunu çözmeye yardımcı oldu. Bunun içinse,

/Applications/NetBeans/NetBeans 8.0.1.app/Contents/Resources/NetBeans/etc

dizini altında yer alan, netbeans.conf dosyasındaki ‘netbeans_default_options=’ ile başlayan satırın sonuna aşağıdaki satır eklenir.

-J-Duser.language=en -J-Duser.region=US

Netbeans tekrar başlatıldığında bir sıkıntı meydana gelmedi.

Kaynak
https://blogs.oracle.com/tao/entry/set_netbeans_user_interface_language