Archive for the ‘libre office’ Tag

Bir kolondaki en sık bulunan sayı

Excel veya calc da bir kolonda en sık rastlanan sayıyı elde etmek için;

=ENÇOK_OLAN.ÇOK(I8:I313)

Reklamlar

open office parçalı fonksiyon

x_{i, G+1} = left lbrace binom{u_{i, G} " " if " " f(u_{i, G}) <= f(x_{i, G}) }{x_{i, G} " " if " " f(u_{i, G}) > f(x_{i, G})} right none