Archive for the ‘lenny’ Tag

Debian DVD İsolarını local depo olarak kullanmak

Eğer İnternet bağlantımız iyi değilse yada İnternet bağlantımız yoksa debian dvd isolarını bir defa indirip onları yerel depo olarak kullanabiliriz. Bunun için ilk önce Debian dvdilerini bir yansıdan indiriyoruz.
İndirdiğimiz isoları bağlayacağımız dizinlerini oluşturuyoruz. /mnt dizini altına oluşturuyoruz.

#mkdir /mnt/deb1
#mkdir /mnt/deb2
#mkdir /mnt/deb3
#mkdir /mnt/deb4

/etc/fstab dosyası içerisine aşağıdaki tanımlamaları yapıyoruz. İsoların bulunduğu yerin yolunu ve bu isoları bağlayacağımız yerleri belirtiyoruz. Açılışta, artık otomatik olarak bağlanacaklar.

/mnt/yedek/Yedek/isolar/debian-503-i386-DVD-1.iso    /mnt/deb1    iso9660 ro,loop 0 0
/mnt/yedek/Yedek/isolar/debian-503-i386-DVD-2.iso    /mnt/deb2    iso9660 ro,loop 0 0
/mnt/yedek/Yedek/isolar/debian-503-i386-DVD-3.iso    /mnt/deb3    iso9660 ro,loop 0 0
/mnt/yedek/Yedek/isolar/debian-503-i386-DVD-4.iso    /mnt/deb4    iso9660 ro,loop 0 0

/etc/apt/source.list dosyası altına aşağıdaki tanımlamaları yapıyoruz. apt-get aracının depo listesine yerel iso depolarımızı ekliyoruz.

deb file:/mnt/deb1/ lenny contrib main
deb file:/mnt/deb2/ lenny contrib main
deb file:/mnt/deb3/ lenny contrib main
deb file:/mnt/deb4/ lenny contrib main

En son olarak paket depomuzu güncelliyoruz.

#apt-get update
Reklamlar