Archive for the ‘latex’ Tag

latex unicode “-” hatası

hata :
! Package inputenc Error: Unicode char − (U+2212)

çözüm:
document tanımlamasından hemen önce aşağıdaki satır tanımlanır.

\DeclareUnicodeCharacter{2212}{-}
\DeclareUnicodeCharacter{2217}{*}

kaynaklar:
http://tex.stackexchange.com/questions/79141/is-there-a-designated-symbol-for-the-negative-sign-in-say-16

Reklamlar

latex eps hatası

Hata

Unknown graphics extension: .eps. …cs

Çözüm
\usepackage{epstopdf}
paketinin dahil edilmesi ile çözüm sağlanır.

Kaynaklar
http://tex.stackexchange.com/questions/29664/latex-error-unknown-graphics-extension-eps

latex Algorithm etiketini değiştirme

Sorun 

eklenen algoritmanın “Algorithm ” şeklinde gözükmesi

Çözüm

“Algorithm” olarak gözüken ismin “Algoritma” şeklinde düzenlenmesini sağlamak istenmektedir. Bunun için \begin{document} kısmından önce aşağıdaki satır eklenir. Parametre olarak ne gönderilirse o gözükmektedir.

\floatname{algorithm}{Algoritma}

Kaynaklar

 1. http://home.anadolu.edu.tr/~eakyar/dersler/latex/materyaller/faq.pdf
 2. http://tex.stackexchange.com/questions/219326/how-to-change-algorithm-title-to-something-else

latex & Türkçe

Türkçe karakter ve Türkçe satır sonunda düzgün bir şekilde kesme yapması için;

\usepackage[turkish]{babel} 
\usepackage[T1]{fontenc}

thesaurus database ekleme

texStudio altında alınan hata : can’t load thesaurus

ilk olarak dictionary dosyası indirilir.

indirilmiş olan .oxt uzantılı dosya bir arşiv yöneticisi ile açılır. Oluşan dosyadaki .dat ve .idx dosyaları bir dizin içerisinde koyulur. Benim tercihim “~/bin/dict” oldu.

Texstudio altında Options > Configure TexStudio > General > thesaurus database kısmına dat dosyalarının bulunduğu yerin adresi belirtilir. yani “~/bin/dict” belirtilir.

Kaynak
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/american-british-canadian-spelling-hyphen-thesaurus-dictionaries/releases/3.0/kpp-american-english-dictionary-797865-words-list.oxt
http://stackoverflow.com/questions/14913794/texstudio-thesaurus

texstudio ikonların çıkmama problemi

ubuntu altında, texstudio ait menülerdeki bazı ikonlar görünmemekteydi. Çözüm;
sudo apt-get install libqt4-svg

Kaynak :
http://askubuntu.com/questions/400975/some-icons-symbols-in-texstudio-are-missing

latexde iki satırlı başlığı olan tablo eklemek

ilk önce gerekli olan metot tanımlanır:

\usepackage{array}
\newcommand{\head}[2]{\multicolumn{1}{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}{\textbf{#2}}}

daha sonra tablo tanımlanır:

% dataset özellikleri
\begin{table}[!hp]
\centering
\caption{Deneylerde kullanılan verisetleri}
 \label{datasets}
\begin{tabular}{lllll}
\hline
\head{1cm}{ID} & \head{1 cm}{Datasets name} & \head{1 cm}{Number of features }& 
\head{1cm}{Number of instances } & \head{1cm}{Number of classes}\\ \hline
HC 	& Horse colic 			& 22        & 368        & 2        \\
AN		& Anneal				& 38        & 898        & 6        \\
IS 	& Ionosphere     	& 34        & 351        & 2        \\
SR 	& Sonar         & 60			  & 208        & 2        \\
SN 	& Soybean       	& 35			  & 683        & 19       \\
DE 		& Dermatology  		& 34        & 366        & 6        \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}

Kaynak:
1. http://www.latex-community.org/forum/viewtopic.php?f=45&t=20931
2. http://web.mit.edu/rsi/www/pdfs/figtab-handouts.pdf

latex parçalı fonksiyon ekleme

parçalı fonsiyonu latex kodu;

% modified ABC arama denklemi
 \begin{displaymath}
 \label{modifiedABC}
  x_{i, j} = \left\{
   \begin{array}{lr}
    v_{ij} = x_{ij} + U(-SF,SF)(x_{ij} - x_{r1,j}), R_{ij} < MR\\
    x_{ij}, otherwise
   \end{array}
  \right.
\end{displaymath}

algorithm.sty dosyasının bulunamaması

algorithm.sty dosyasının yüklenmesi,
sudo apt-get install texlive-science

Kaynak :
http://choorucode.com/2013/06/05/algorithm-sty-not-found-error-in-latex/

latex eps dosyası eklemek

\usepackage{epstopdf}

\begin{figure}[!htb]
\centering
\includegraphics[scale=.3]{images/angelGrafik.eps}
\caption{Bit string generating function}
\label{fig:angelMod}
\end{figure}

Kaynak:
http://dirkraffel.com/2007/11/19/include-eps-files-in-latex/