Archive for the ‘kchmviewer’ Tag

kchmviewer de chm yükleme sorunu

Debian altında chm uzantılı dosyaları açmak için kchmviewer uygulamasını kullanmak istesek, dosyalara çift tıkladığımızda yukarıdaki hata mesajı bizi karşılamakta ve dosya açılmamaktadır. Bunu önlemek için,

$HOME/.local/share/applications/kchmviewer-usercustom.desktop

dosyası bir metin editor ile açılarak  aşağıdaki satırı,

Exec=kchmviewer %U

şu şekilde

Exec=kchmviewer %f

değiştiriyoruz. Artık hata mesajı gelmiyor.

Kaynaklar
[1] http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1012747

Reklamlar