Archive for the ‘IQMath’ Tag

Lm3s8962 float To Char*

  • Lm38962 altında float sayıları char dizisi haline getirmek için;

Kütüphane eklenmesi;

#include "IQmath/IQmathLib.h"

Gerekli kod işlemleri;

float sonuc;
char dizi[15];
_iq X;
X = _IQ(sonuc);
_IQtoa(dizi, "%5.10f", X);

çevrilen dizi uart ile gönderilebilir veya ekrana yazdırılabilir.

Kaynaklar

  1. Stellaris® IQmath Library
  2. indirme : http://www.ti.com/tool/sprc087
Reklamlar