Archive for the ‘GRUB’ Tag

grub splash screen düzeltme

Kaynak : http://www.binarytides.com/ubuntu-fix-nvidia-graphics/

Reklamlar

GRUB süre ve sıra değiştirme

  • Grub Süre Değişimi için /etc/default/grub dosyası açılır.
# vim /etc/default/grub
  • Aşağıdaki satır istenilen süre ile değiştirilir yani 5 yerine örneğin 3 yazılır ve dosya kaydedilir.
GRUB_TIMEOUT=5
  • Ayarların aktif olması için aşağıdaki komut çalıştırılır.
# update-grub

Sıralama Değiştirme

  • Grub2 sıralama Değişimi için /etc/default/grub dosyası açılır.
# vim /etc/default/grub
  • istenilen işletim sisteminin sırası girilir
GRUB_DEFAULT=0