Archive for the ‘gcc’ Tag

yüklü kütüphaneleri listelemek

gcc de kullanılan kütüphanelerin sistemde yüklü mü ve kısa isimlerini öğrenmek için;

$ pkg-config --list-all
Reklamlar

AM_PROG_CC_C_O hatası

hata : Makefile.am:2: compiling `cmaes.c’ with per-target flags requires `AM_PROG_CC_C_O’ in `configure.ac’

Çözüm :
configure.ac dosyasına AM_PROG_CC_C_O satırı eklenir.

Kaynaklar
Autotools: A Practitioner’s Guide to GNU Autoconf, Automake, and Libtool, John Calcote