Archive for the ‘file sharing’ Tag

Python SimpleHTTPServer ile Dosya Paylaşımı

Bir dizindeki dosyaları paylaşmak için SimpleHTTPServer kullanılabilir. Paylaşılması istenen dizine gidilir ve aşağıdaki komut çalıştırılır;

python -m SimpleHTTPServer 8000

Dosyalara ulaşmak için;
http://ipAdresi:portNumarası

Kaynaklar

http://cristian-radulescu.ro/article/easy-file-sharing-with-python-simplehttpserver.html

Reklamlar