Archive for the ‘excel’ Tag

Bir kolondaki en sık bulunan sayı

Excel veya calc da bir kolonda en sık rastlanan sayıyı elde etmek için;

=ENÇOK_OLAN.ÇOK(I8:I313)

Reklamlar

Ayrı pencerede excel dosyaları açmak

1. ilk olarak birinci dosya tıklanarak açılır.
2. başlattan ikinci boş bir excel uygulaması açılır. Daha sonra open kısmından açılması istenen ikinci dosya seçilerek başlatılır.

kaynak
http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2010-excel/i-want-to-open-2-excel-files-in-separate-windows/f7588d9a-3c41-466f-8f01-3b6ab9661ae3