Archive for the ‘eclipse’ Tag

java & OSX Türkçe karakter problemi

Netbeans, Minecraft gibi java uygulamalarının çalıştırılmasında aşağıdaki hata meydana gelmektedir.

Alınan hata :

java.lang.Error: posix_spawn is not a supported process launch mechanism on this platform.

Çözüm olarak:
Dil seçeneğinin Türkçeden, İngilizce’ye değiştirilmesi gerekmektedir.
OSX için:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/99852-how-do-i-set-locale-on-mac-os-x-platforms
Windows için:
https://www.java.com/tr/download/help/locale.xml

eclipse açılışında aynı sorun meydana gelmektedir. Dili sadece eclipse için ingilizce olarak tanımlamak hatayı gidermektedir. Uygulamalar altında eclipse ikonuna sağ tıklanarak paketi içeriğine bakılır ve eclipse.ini dosyası açılır. Altına aşağıdaki satır eklenir.

-Duser.language=en_US

Kaynaklar:

  1. https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8047340
  2. http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/99852-how-do-i-set-locale-on-mac-os-x-platforms
  3. http://bugs.java.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=8047340
  4. http://java.thedizzyheights.com/2014/07/java-error-posix_spawn-is-not-a-supported-process-launch-mechanism-on-this-platform-when-trying-to-spawn-a-process/
  5. http://stackoverflow.com/questions/1770598/how-to-force-eclipse-to-use-a-specified-interface-language
Reklamlar

Eclipse & C terminal çıktı vermemesi

The following method worked for me:

1 Goto Project->Properties->Run/Debug Settings, choose the .exe file and press “Edit”

2 In the “Environment” tag, press “New”, set it as:
“Name:PATH”
“Value:C:\MinGW\bin”

Kaynak
http://stackoverflow.com/questions/5959908/c-program-cannot-display-output-to-console-view-in-eclipse