Archive for the ‘bash’ Tag

Dizin içindeki dosyalara önek ekleme ve silme

* Bir dizin içindeki dosyaların önüne önek(prefix) eklemek :

for f in *.dat; do mv "$f" "ABC_$f";done

* Bir dizin içindeki dosyaların önünden önek(prefix) silmek :

for f in *.dat; do mv "$f" "${f:4}";done
Reklamlar

metin dosyalarını kolon şeklinde birleştirmek

Bir dizinde bulnunan içinde satırlar içeren metin dosyalarını kolon şeklinde birleştirmek için paste komutu kullanılabilir. Herbir dosyanın içeriği bir kolona karşılık gelmektedir. Kolonlar birbirlerinde tab veya virgül ile ayrılabilir.

paste file1.txt file2.txt file3.txt

veya tüm txt uzantıları birleştirmek istenirse,

paste *.txt

Oluşan çıktının bir dosyaya kaydedilmesi istenirse,

paste *.txt > sonuc

git LF uyarısı

hata :
warning: LF will be replaced by CRLF

çözüm :
git bash kobuğu altında aşağıdaki komut çalıştırılır.

git config core.autocrlf true

hata : tek terimli işleci bekleniyordu

hata : tek terimli işleci bekleniyordu || unary operator expected

çözüm :
bu haliyle hata meydana geliyordu.

if [ $PROBLEMID = 0 ]

çözüm olarak değişken tırnak içerisine alınarak çözüldü :

if [ "$PROBLEMID" = 0 ]

Kaynak
http://www.linuxintro.org/wiki/What_does_%22unary_operator_expected%22_mean

bash [ : unexpected operator

hata : [: 18: unexpected operator

hatanın meydana geldiği satır;

if [ $problemID == 0 ]

çözüm:

if [ $problemID = 0 ]

Kaynak : http://stackoverflow.com/questions/2011160/unexpected-operator-error

bash altında dosya uzantılarının silinmesi

bir dizin altında bulunan dosyaların uzantılarının silinmesi için;

for file in *.tmpl; do
    mv "$file" "`basename -s .tmpl $file `"
done

Mevcut dizindeki eleman sayısı

bash altında, mevcut dizindeki eleman sayısının bulunması,


$ ls -l | wc -l

mevcut dizinde, ismi abc ile başlayan dosyaların sayısını bulmak;

$ ls -l abc* | wc -l

Not: Nokta(gizli dosyaları) ile başlayan dikkate almıyor.

Kaynak
http://www.tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO/x700.html

Bulunulan dizindeki dosyaların son satırlarını listelemek

metin dosyaları barındıran bir dizindeki tüm dosyaların son satırlarını ekranda göstermek için;

$ ls -1v --color=never * | xargs tail -n 1

Kaynak
http://stackoverflow.com/questions/10353912/how-to-tail-the-last-line-of-multiple-files-using-tail-1-filename
http://stackoverflow.com/questions/7022390/bash-how-to-read-only-the-last-line-but-one-from-a-file

terminalde artan sayıya sahip boş dosyalar oluşturmak

terminal altında bulunulan dizin altında, isimi artan sayı yada harfe sahip dosyalar oluşturmak için,

$ touch {1..9} 
$ touch {a..z}

Kaynaklar
http://stackoverflow.com/questions/4140822/creating-multiple-files-with-content-from-shell

Bir dizin altındaki dizinlerin boyutlarını listeleme

Örneğin, /home dizini altındaki kullanıcıların dosyarlarının boyutlarını listelemek için /home dizini altında şu komut çalıştırılır :

$ du -sh */

Kaynak
http://superuser.com/questions/171534/list-the-current-folder-folders-sizes-with-the-terminal