Archive for the ‘apache’ Tag

Belli bir ip aralığını bloklamak

116.10.191.* aralığını bloklamak için,

$ sudo iptables -A INPUT -s 116.10.191.0/24 -j DROP

Kaynak:
http://serverfault.com/questions/592061/block-range-of-ip-addresses

Reklamlar

apache userdir ayarı

/~moodle yerine /moodle ile ulaşmak için;

sudo emacs /etc/apache2/sites-enabled/000-default

                                      
    Alias /moodle /home/moodle/public_html                        
    <Directory "/home/moodle/public_html">                        
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews                   
        AllowOverride All                               
        Order allow,deny                               
        Allow from all                                
    </Directory> 
 

userdir altında php çalışmama problemi

public_html altında php çalışmasını  sağlamak için, /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf, dosyası altında şu satırlara ‘#’ işareti koyularak php userdir altında aktif hale getirilir.

<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>

Kaynak
[1] http://devplant.net/2010/05/04/linux-php-not-working-in-userdir-public_html/

VirtualBoxtaki web sunucuya Host makineden ulaşmak

VirtualBox üstünde kurduğumuz misafir işletim sisteminde bulunan web sunucuya host makine üzerinden ulaşma imkânı tanımaktadır. Bunun için yapılacaklar;

Web Server için ayarlar

Aşağıdaki işlemler sanal makine çalışmıyorken yapılması gerekmektedir.

Protokol tanımlaması yapılıyor;

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3"  "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestweb/Protocol" TCP

Kullanılacak protokol belirtiliyor.  Burada protokol TCP olarak  belirlendi.

“debian5.3” (tırnak içinde yazılması gerekiyor) bizim VirtualBox üzerine kurduğumuz sanal makinenin adıdır.

‘guestweb’ ayarı tanımlayan keyfi bir isimdir. Birden fazla port bağlantısı tanımlamada gereklidir.

pcnet’ kısmı da sanal makinede tanımlı olan ağ kartının adıdır.

Misafir sistem tarafı için;

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestweb/GuestPort" 80


Misafir makinenin hangi portu ile haberleşmek istiyorsak onu belirtiyoruz. Burada 80 portunu tanımlıyoruz. Amacımız, apache üzerinde sunulan sitelere ulaşmaktır.

Host Makine tarafı;

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestweb/HostPort" 5555


5555 portunu misafir makineye ulaşmak için ayarlıyoruz. Herhangi bir hata meydana gelmediği takdirde, sanal makineyi başlatıyoruz. Artık host makine üzerinden, misafir sistemdeki web sunucusuna ulaşabiliriz.

Web sunucuya ulaşmak için;

localhost:5555/moodle


5555 portu ile misafir sistemdeki moodle adlı siteye ulaşılmaktadır.

Yukarıdaki işlemleri başka işlemler içinde yapabiliriz. Örneğin, sunucuya host sistemden ssh yardımıyla ulaşabiliriz. Bunun için 22 portu için tanımlamalar yapıyoruz.

SSH için ayarlar

Protokol tanımlaması yapılıyor

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestssh/Protocol" TCP


Kullanılacak protokol belirtiliyor.

Misafir sistem

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3" VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestssh/GuestPort" 22


Misafir makinenin hangi portu ile haberleşmek istiyorsak onu belirtiyoruz. Burada 22 portunu tanımlıyoruz.

Host Makine tarafı

C:\Program Files\Sun\VirtualBox>VBoxManage setextradata "debian5.3"  "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/guestssh/HostPort" 2222


2222 portunu misafir makineye ulaşmak için ayarlıyoruz. Artık VirtualBox üstündeki linux serverımıza 2222 portundan putty yardımıyla ulaşabiliyoruz.