Archive for the ‘11.10’ Tag

Ubuntu internet hızı arttırma

Sorun Ubuntu 11.10 ile web sayfaların  yavaş yüklenmesiydi. Çözüm;
  • /etc/sysctl.conf. dosyasına aşağıdaki satılar yoksa eklenir varsa aşağıdaki hale getirilirler.

# vim /etc/sysctl.conf

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1  
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1  
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
  • /etc/modprobe.d/blacklist aşağıdaki satır eklenir.

# vim /etc/sysctl.conf

blacklist ipv6

Sistem yeniden başlatılır.

Kaynaklar

  1. http://en.kioskea.net/faq/759-ubuntu-disabling-ipv6-support
  2. http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=25133.0
Reklamlar