latex unicode “-” hatası

hata :
! Package inputenc Error: Unicode char − (U+2212)

çözüm:
document tanımlamasından hemen önce aşağıdaki satır tanımlanır.

\DeclareUnicodeCharacter{2212}{-}
\DeclareUnicodeCharacter{2217}{*}

kaynaklar:
http://tex.stackexchange.com/questions/79141/is-there-a-designated-symbol-for-the-negative-sign-in-say-16

tab ile ayrılmış dosyada bir kolonu seçmek

sorun : 

tab ile ayrılmış metin dosyasında sadece bir kolonu seçmek

çözüm :

  1. Notepad++ ile seçim işlemi yapılır.
  2. “Alt + Mouse Sol buton ” ile ilgili kolon seçilir.

kaynak :

https://notepad-plus-plus.org/features/column-mode-editing.html

 

windows altında eps dosyaları açmak

sorun :

eps dosyaların açılmaması

çözüm :

  1. gsview programı indirilir.
  2. ghostscript programı indirilir.

latex eps hatası

Hata

Unknown graphics extension: .eps. …cs

Çözüm
\usepackage{epstopdf}
paketinin dahil edilmesi ile çözüm sağlanır.

Kaynaklar
http://tex.stackexchange.com/questions/29664/latex-error-unknown-graphics-extension-eps

latex Algorithm etiketini değiştirme

Sorun 

eklenen algoritmanın “Algorithm ” şeklinde gözükmesi

Çözüm

“Algorithm” olarak gözüken ismin “Algoritma” şeklinde düzenlenmesini sağlamak istenmektedir. Bunun için \begin{document} kısmından önce aşağıdaki satır eklenir. Parametre olarak ne gönderilirse o gözükmektedir.

\floatname{algorithm}{Algoritma}

Kaynaklar

  1. http://home.anadolu.edu.tr/~eakyar/dersler/latex/materyaller/faq.pdf
  2. http://tex.stackexchange.com/questions/219326/how-to-change-algorithm-title-to-something-else

cygwin sağ tık menüye bash burada aç eklemek

sorun :

bir dizinde  sağ tık menü yardımıyla bash kabuğunu açmak

çözüm :

  1. cygwin kurulduktan sonra, yada sıfırdan kurarken chere uygulamasıda kurulur. (shell altında bulunuyor)
  2. Kurulma işlemi tamamlandıktan sonra Cygwin terminal uygulaması yönetici olarak çalıştırılır.
  3. açıklan kabuk ekranında chere -i -t mintty komutu çalıştırılır.

kaynaklar :

http://wordpress.transentia.com.au/wordpress/2009/06/28/chere-a-cygwin-trick-to-remember/

http://stackoverflow.com/questions/9637601/open-cygwin-at-a-specific-folder

netbeans output penceresi küçültme simgesi

Hata :

netbeans output tabını küçültme simgesi kayboluyor ve  küçültme imkanı olmuyor

Çözüm : 

Pencerelerin resetlenmesi ile çözülür. Window > Reset Windows

Kaynak :

https://netbeans.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=235472

Steve Jobs konuşması

Hp 1010 yazıcı windows 10 altında ekleme

Sorun : Hp 1010 yazıcının Windows 10 altında tanınmaması

Çözüm : 

Read more »

windows form ve konsol çıktısı

windows form uygulamsı çalışırken çıktıların komut satırında gözükmesi için;

Projenin Properties > Application > output type > console application olarak belirlenir.

Kaynaklar
# http://stackoverflow.com/questions/5706723/windows-form-console-writeline-where-is-console