Archive for the ‘veritabanı’ Category

SQLite Veritabanı

SQLite

küçük ,sunucu gerektirmeyen, ayar gerektirmeyen bir veritabanı kütüphanesidir. Ayrı bir uygulamadan ziyade programlarının bir parçasıdır. SQLite diğer veritabanı ile karşılaştırılması

SQLite elde etmek

http://www.sqlite.org/sqlite3-3.6.13.bin.gz adresinden indiriyoruz.sqlite .bin uzantılı bir dosya kullanılıyor. Konsoldan direkt olarak çalıştırılıyor. Bu veritabanına erişmek ve işlemler yapmak için kullanılır.

Mevcut veritabanını açmak

$ ./sqlite3-3.6.3.bin pysozluk-qt.db

Veritabanındaki tabloları görmek için

sqlite> .tables

veritabanı konsolundan çıkmak

sqlite> .exit

Kolon Adlarını Almak

sqlite> pragma table_info(<tablo_adı>)

Yardım Almak için

sqlite> .help

Sıfırdan veritabanı oluşturmak

$ ./sqlite3-3.6.3.bin deneme.db
sqlite>

Mevcut tabloları görmek için

sqlite> .tables

Tablo oluşturmak

sqlite> create table kisi (id integer primary key, ad text);

Burada iki tane kolon oluşturuldu. Birinci auto_increment kolon, diğeri değer taşıyan kolondur.

Tabloya Eleman Eklemek

sqlite> insert into kisi (value) values('gurcan');

Select Çıktısına Format Vermek

sqlite> .mode col
sqlite> .headers on

Gösterilecek sonuçların kolon şeklinde ekrana basılmasını ve basılan kolonların isimlerini göstermeyi sağlıyor.

Otomatik artan kolonun son değerini ele almak

sqlite> select last_insert_rowid();

Bu son solonun id değerini bize geri döndürür.

Veritabanını Dışa Aktarmak

sqlite> .dump

tablo komutları ile birlikte aktarır.

Veritabanını sql scriptine aktarır

sqlite> .output file.sql

Konsolda Veritabanını kopyalamak

$ sqlite3 test.db .dump > test.sql

sql script ile veritabanında tablolar oluşturmak

$ sqlite3 test2.db < test.sql [/sourcecode] Konsol dışında firefox eklentisi ile de yönetilebilir. Ekletiye buradan
ulaşılabilir.

Diğer veritabanları ile karşılaştırılması için

Reklamlar