Archive for the ‘Python’ Category

Sublime text & Python satırı çevreleyen dikdörtgen

1. Preferences > Package Setting > Anaconda > Settings Default
2. Açılan pencerede ilgili satırlar değiştirilir.
3. outline değeri none olarak değiştirilir.

“anaconda_linter_mark_style”: “outline”, >>>> “anaconda_linter_mark_style”: “none”,

Kaynak
https://stackoverflow.com/questions/10354857/sublimetext-encloses-lines-in-white-rectangles

Reklamlar

Python SimpleHTTPServer ile Dosya Paylaşımı

Bir dizindeki dosyaları paylaşmak için SimpleHTTPServer kullanılabilir. Paylaşılması istenen dizine gidilir ve aşağıdaki komut çalıştırılır;

python -m SimpleHTTPServer 8000

Dosyalara ulaşmak için;
http://ipAdresi:portNumarası

Kaynaklar

http://cristian-radulescu.ro/article/easy-file-sharing-with-python-simplehttpserver.html

Kodlama

Kodlamada düzen önemlidir. Google’un python ve cpp için  kodlama  rehberi,

http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/pyguide.html

http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/cppguide.xml

Java için,

http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pdf

http://www.javaranch.com/styleLong.jsp#length

Python ile Seri Port Haberleşme

  • Gerekli paket kurulumu yapılıyor
# apt-get install python-serial
  • Seri port ile haberleşme yapılacak kartın (LM3S8962 EVB) bağlantı noktası belirleniyor.
gurcan@yavuz:~$ dmesg | tail
[35973.398531] usb 1-4.4: Ignoring serial port reserved for JTAG
[35973.399204] ftdi_sio 1-4.4:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
[35973.399329] usb 1-4.4: Detected FT2232C
[35973.399335] usb 1-4.4: Number of endpoints 2
[35973.399341] usb 1-4.4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[35973.399346] usb 1-4.4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[35973.399352] usb 1-4.4: Setting MaxPacketSize 64
[35973.399763] usb 1-4.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[35973.399802] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[35973.399807] ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
  • ttyUSB0 noktasına bağlandığı görülüyor. Benim kullanmış olduğum usb üzerinden sanal bir bağlantıdır. Eski tip girişler için genelde /dev/ttyS0 ulaşılmaktadır.

Seri Port ile bağlanma

  • Bağlantı yapabilmek için root haklarına sahip olmak gerekir.
>>> import serial
>>> ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=1)
>>> x = ser.read(10)  # 10 byte  okunuyor
>>> ser.close()

Kaynaklar
[1] http://pyserial.sourceforge.net/shortintro.html [erişim : 19.06.2011]