Archive for the ‘OSX’ Category

MacOS Sierra & Esc tuşu çalışmaması

Hata :
Esc tuşunun çalışmayı durdurması

Çözüm :
Etkinlik Monitör uygulaması yardımıyla “Siri” durdurulur. Bu işlemden sonra Esc tuşu tekrar çalışır hale gelicektir.

Kaynak :

Reklamlar

git insufficient permission

karşılaşılan hata:

error: insufficient permission for adding an object to repository database .git/objects
fatal: failed to write object
fatal: unpack-objects failed

Çözüm :
repository dizini içerisinde

 
$ cd .git/objects/
$ sudo chown -R gurcan:staff *

kaynak
http://www.bravo-kernel.com/2014/08/how-to-fix-git-commit-insufficient-permission-error/

OSX altında dosya taşıma

Bir dosya yada dizini bir başka yere taşımak istenirse (windows veya linux altında çalışan, Ctrl-X yada sağ tuş kes işlemi mevcut değil.)

ilk önce dosya kopyalanır : CMD + V
istenilen dosya yapıştırılır : OPTION + CMD + V

not : OPTION (alt) tuşu CMD tuşunun solundaki tuşdur.

OSX gdb yüklemek

brew install https://raw.github.com/Homebrew/homebrew-dupes/master/gdb.rb

karşılaşılan hata :
Unable to find Mach task port for process-id 68346: (os/kern) failure (0x5).\n (please check gdb is codesigned – see taskgated(8))

çözüm olarak ikinci kaynaktaki adımlar izlenmelidir. Yapıldıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılmalıdır.

Kaynaklar
# http://stackoverflow.com/questions/8336433/gdb-on-macosx-lion
# http://panks.me/posts/2013/11/install-gdb-on-os-x-mavericks-from-source/

OSX altında malloc.h bulunmama hatası

* derlenirken karşılaşılan malloc.h hatasını düzeltmek için kütüphane dahil etme kısmı şu şekilde düzenlenir.

#ifdef __MACH__
#include "sys/malloc.h" // mac os x
#else
#include "malloc.h" // linux, windows
#endif

Kaynaklar
* http://www.idevgames.com/forums/thread-3429.html
* http://stackoverflow.com/questions/142508/how-do-i-check-os-with-a-preprocessor-directive

OSX GNU Scientific Library yüklemek

ilk önce homebrew temin edilir. Daha sonra terminalde aşağıdaki komut verilir :

$ brew install gsl

gsl yüklendikten sonra gcc yada Makefile.am eklemeler yapılmalıdır. Amaç, derleyiciye tanımlanır.

abc_CPPFLAGS = -I. -I tclap-1.2.0/include -I/usr/local/Cellar/gsl/1.16/include # mac için geçerli satır
abc_LDADD = -lm  -L/usr/local/Cellar/gsl/1.16/lib -lgsl -lgslcblas # mac için geçerli satır

kaynaklar
1. http://brew.sh/
2. http://stackoverflow.com/questions/9575989/install-autoreconf-on-osx-lion

OSX autoreconf yüklemek

ilk önce homebrew temin edilir. Daha sonra terminalde aşağıdaki komut verilir :

$ brew install automake

kaynaklar
1. http://brew.sh/
2. http://stackoverflow.com/questions/9575989/install-autoreconf-on-osx-lion
 

OSX altında value.h bulunamaması

hata : value.h dosyasının bulunamaması

çözüm:

#ifdef __MACH__
#include <limits.h> // mac os x
#else
#include <values.h> // linux, windows
#endif

kaynak:
http://lists.apple.com/archives/scitech/2003/Nov/msg00190.html

Mevcut dizindeki eleman sayısı

bash altında, mevcut dizindeki eleman sayısının bulunması,


$ ls -l | wc -l

mevcut dizinde, ismi abc ile başlayan dosyaların sayısını bulmak;

$ ls -l abc* | wc -l

Not: Nokta(gizli dosyaları) ile başlayan dikkate almıyor.

Kaynak
http://www.tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO/x700.html

netbeans osx problemi

osx altında netbeans altında java derlenmeye çalışınca şu şekilde bir hata meydana geliyordu:

java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class java.lang.UNIXProcess

netbeansi Türkçe desteği yerine ingilizce desteği ile başlatılması sorunu çözmeye yardımcı oldu. Bunun içinse,

/Applications/NetBeans/NetBeans 8.0.1.app/Contents/Resources/NetBeans/etc

dizini altında yer alan, netbeans.conf dosyasındaki ‘netbeans_default_options=’ ile başlayan satırın sonuna aşağıdaki satır eklenir.

-J-Duser.language=en -J-Duser.region=US

Netbeans tekrar başlatıldığında bir sıkıntı meydana gelmedi.

Kaynak
https://blogs.oracle.com/tao/entry/set_netbeans_user_interface_language