Archive for the ‘Linux’ Category

Rtl8723be & ubuntu

Rtl8723be wifi kartında meydana gelen bağlantı sorununu aşmak için,

sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe rtl8723be

Kaynak:
http://www.cse.iitd.ernet.in/~mittal/wifi.html

Reklamlar

latex & Türkçe

Türkçe karakter ve Türkçe satır sonunda düzgün bir şekilde kesme yapması için;

\usepackage[turkish]{babel} 
\usepackage[T1]{fontenc}

thesaurus database ekleme

texStudio altında alınan hata : can’t load thesaurus

ilk olarak dictionary dosyası indirilir.

indirilmiş olan .oxt uzantılı dosya bir arşiv yöneticisi ile açılır. Oluşan dosyadaki .dat ve .idx dosyaları bir dizin içerisinde koyulur. Benim tercihim “~/bin/dict” oldu.

Texstudio altında Options > Configure TexStudio > General > thesaurus database kısmına dat dosyalarının bulunduğu yerin adresi belirtilir. yani “~/bin/dict” belirtilir.

Kaynak
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/american-british-canadian-spelling-hyphen-thesaurus-dictionaries/releases/3.0/kpp-american-english-dictionary-797865-words-list.oxt
http://stackoverflow.com/questions/14913794/texstudio-thesaurus

netbeans font boyutunu değiştirme

netbeans menüdeki yazılar, xfce4 altına çok küçük gözükmekteydi. Bunun için;

 $ vim ~/bin/netbeans-8.0.2/etc/netbeans.conf

dizini altında yer alan, netbeans.conf dosyasındaki ‘netbeans_default_options=’ ile başlayan satırın sonuna (tırnaklar arasına) aşağıdaki satır eklenir.

--fontsize 14

Makefile paralel çalıştırma

* derleme işlemini daha hızlı gerçekleştirmek için, make komutundan sonra “-j” eklenerek paralel çalıştırılması istenen iş sayısı belirtilir.

$ make -j10

Kaynaklar
*https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Parallel.html

kullanıcıyı sudo kullanıcısı yapmak

ubuntu da mevcut sudo kullanıcı dışında başka bir kullanıcıya da sudo haklarını tanımlamak için şu işlem yapılır :

$ sudo usermod -a -G sudo hduser

işlem yapıldıktan sonra sistemden çıkılıp tekrar girilmelidir.

Kaynaklar
* http://askubuntu.com/questions/168280/how-do-i-grant-sudo-privileges-to-an-existing-user

nohup

ssh kapatıldığında, uzaktaki bilgisayarda çalışan uygulamanın işine devam etmesi için nohup kullanılabilir. Kullanımı :

$ nohup abc &
$ exit

Kaynaklar
* https://en.wikipedia.org/wiki/Nohup

mediawiki image dizini izni

upload için verilmesi gereken izin;

sudo chown -R www-data:www-data images/

git historyden belli bir dosya türünü silmek

daha önce repository eklediğim .dat uzantılı dosyaları daha sonra silmiştim. Ama bu dosyalar git history hala daha kayıt altında kaldılar ve fazla yer kaplıyorlardı. Bunları tamamen silmek için,

git filter-branch --tree-filter 'git rm -r -f --ignore-unmatch *.dat' HEAD

Kaynak :
http://dalibornasevic.com/posts/2-permanently-remove-files-and-folders-from-a-git-repository

yüklü kütüphaneleri listelemek

gcc de kullanılan kütüphanelerin sistemde yüklü mü ve kısa isimlerini öğrenmek için;

$ pkg-config --list-all