Archive for the ‘diğer’ Category

latex sayfa genişliğinde tablo eklemek

table yerine table* tanımlanır ve seçenek olarak ‘t’ (sayfa başı) yada ‘p'(sayfa sonu) belirtilir. Yeni sayfanın başına yada sonuna tablo eklenmektedir.

Kaynak: http://tex.stackexchange.com/questions/89462/page-wide-table-in-two-column-mode

Reklamlar