Archive for the ‘C’ Category

Makefile paralel çalıştırma

* derleme işlemini daha hızlı gerçekleştirmek için, make komutundan sonra “-j” eklenerek paralel çalıştırılması istenen iş sayısı belirtilir.

$ make -j10

Kaynaklar
*https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Parallel.html

Reklamlar

nohup

ssh kapatıldığında, uzaktaki bilgisayarda çalışan uygulamanın işine devam etmesi için nohup kullanılabilir. Kullanımı :

$ nohup abc &
$ exit

Kaynaklar
* https://en.wikipedia.org/wiki/Nohup

OSX gdb yüklemek

brew install https://raw.github.com/Homebrew/homebrew-dupes/master/gdb.rb

karşılaşılan hata :
Unable to find Mach task port for process-id 68346: (os/kern) failure (0x5).\n (please check gdb is codesigned – see taskgated(8))

çözüm olarak ikinci kaynaktaki adımlar izlenmelidir. Yapıldıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılmalıdır.

Kaynaklar
# http://stackoverflow.com/questions/8336433/gdb-on-macosx-lion
# http://panks.me/posts/2013/11/install-gdb-on-os-x-mavericks-from-source/

OSX altında malloc.h bulunmama hatası

* derlenirken karşılaşılan malloc.h hatasını düzeltmek için kütüphane dahil etme kısmı şu şekilde düzenlenir.

#ifdef __MACH__
#include "sys/malloc.h" // mac os x
#else
#include "malloc.h" // linux, windows
#endif

Kaynaklar
* http://www.idevgames.com/forums/thread-3429.html
* http://stackoverflow.com/questions/142508/how-do-i-check-os-with-a-preprocessor-directive

Eclipse & C terminal çıktı vermemesi

The following method worked for me:

1 Goto Project->Properties->Run/Debug Settings, choose the .exe file and press “Edit”

2 In the “Environment” tag, press “New”, set it as:
“Name:PATH”
“Value:C:\MinGW\bin”

Kaynak
http://stackoverflow.com/questions/5959908/c-program-cannot-display-output-to-console-view-in-eclipse