sublime text & imla denetimi

Menu Bar > Preference > Settings. Aşağıdakiler eklenir.

“spell_check”: true,
“dictionary”: “Packages/Language – English/en_US.dic”

Kaynak :
https://www.sublimetext.com/docs/3/spell_checking.html

Reklamlar

Sublime text son oturumdaki dosyaların açılmasını engelleme

Menu Bar > Preference > Settings. Aşağıdakiler eklenir.

{
“hot_exit”: false,
“remember_open_files”: false
}

Kaynak :
https://forum.sublimetext.com/t/disable-automatic-loading-of-last-session/4132/16

Ubuntu & Realtek ALC3241

Here’s what I did to solve my issue with the subwoofer.

I searched for ALSA Tools in software manager. Do note, ALSA Tools now have HDAJackRetask packed into it.

I installed ALSA Tools from the search result. Fired up HDAJackRetask. Selected ALC3241. Here I noticed my Pin IDs were set up as below:

Pin 0x12 = internal mic Pin 0x14 = internal speaker Pin 0x15 = headphone Pin 0x1a = microphone

To activate the subwoofer, all I had to do is select ‘Show unconnected pins’, override Pin ID: 0x17 to Internal speaker(LFE) and click apply now. I checked the sound output using VLC/Rythmbox/Videos. Finally I clicked Install boot override to make the setting permanent.

Kaynak :
https://askubuntu.com/questions/675012/hp-envy-m6-subwoofer-beats-audio-not-working

Dizin içindeki dosyalara önek ekleme ve silme

* Bir dizin içindeki dosyaların önüne önek(prefix) eklemek :

for f in *.dat; do mv "$f" "ABC_$f";done

* Bir dizin içindeki dosyaların önünden önek(prefix) silmek :

for f in *.dat; do mv "$f" "${f:4}";done

MacOS Sierra & Esc tuşu çalışmaması

Hata :
Esc tuşunun çalışmayı durdurması

Çözüm :
Etkinlik Monitör uygulaması yardımıyla “Siri” durdurulur. Bu işlemden sonra Esc tuşu tekrar çalışır hale gelicektir.

Kaynak :

Sublime text & Python satırı çevreleyen dikdörtgen

1. Preferences > Package Setting > Anaconda > Settings Default
2. Açılan pencerede ilgili satırlar değiştirilir.
3. outline değeri none olarak değiştirilir.

“anaconda_linter_mark_style”: “outline”, >>>> “anaconda_linter_mark_style”: “none”,

Kaynak
https://stackoverflow.com/questions/10354857/sublimetext-encloses-lines-in-white-rectangles

Mendeley makale güncelleme problemi

Mendeley açıldığında makaleler güncellenmesi sırasında aşadağıki hatayı veriyor ve güncelleme olmuyor.

Hata:

SSL handshake failed

Çözüm :
Yeni sürüm yüklü olunca hata devam ediyor. Bunun yerine eski sürüm olan 1.14 kurulunda güncelleme yapmaktadır. Buradan istenilen sürüm indirilebilir.

https://www.mendeley.com/autoupdates/installers/1.14

Not: 1.17.11 mendeley sürümü ile bu hata artık düzelmiş.

Kaynak
http://support.mendeley.com/customer/portal/questions/4563037-how-to-syn-from-desktop-to-web-

https://www.mendeley.com/autoupdates/installers/1.14

Windows & Linux saat problemi

Çift işletim sistemi kullanıldığında meydana gelen saat problemini çözmek için;

Windows + R ile “çalıştır” açılarak regedit.exe çalıştırılır. Ve aşağıdaki yere gidilir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

sağ tarafta boş kısımda sağ tıklanarak, New > DWORD (32-bit) Value seçilerek RealTimeIsUniversal isminde bir değer oluşturulur. Oluşan değer çift tıklanarak değeri 1 yapılır ve sistem yeniden başlatılır.

Kaynaklar
http://lifehacker.com/5742148/fix-windows-clock-issues-when-dual-booting-with-os-x

Rtl8723be & ubuntu

Rtl8723be wifi kartında meydana gelen bağlantı sorununu aşmak için,

sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe rtl8723be

Kaynak:
http://www.cse.iitd.ernet.in/~mittal/wifi.html

latex & Türkçe & png resim

Türkçe bir doküman oluştururken “png” eklemede hata vermektedir. “=” den kaynaklı bir problem oluşmaktadır. Bunun çözümü için;

\shorthandoff{=}

\begin{figure}[H] 
	\centering
	\includegraphics[scale=0.3]{toplu}
	
	\caption{Topologies which are used in this paper.} \label{fig:topologies}
\end{figure}
\shorthandon{=}

Kaynak
https://tex.stackexchange.com/questions/32178/usepackageturkishbabel-and-includegraphics-inconcistency