Dizin içindeki dosyalara önek ekleme ve silme

* Bir dizin içindeki dosyaların önüne önek(prefix) eklemek :

for f in *.dat; do mv "$f" "ABC_$f";done

* Bir dizin içindeki dosyaların önünden önek(prefix) silmek :

for f in *.dat; do mv "$f" "${f:4}";done
Reklamlar

MacOS Sierra & Esc tuşu çalışmaması

Hata :
Esc tuşunun çalışmayı durdurması

Çözüm :
Etkinlik Monitör uygulaması yardımıyla “Siri” durdurulur. Bu işlemden sonra Esc tuşu tekrar çalışır hale gelicektir.

Kaynak :

Sublime text & Python satırı çevreleyen dikdörtgen

1. Preferences > Package Setting > Anaconda > Settings Default
2. Açılan pencerede ilgili satırlar değiştirilir.
3. outline değeri none olarak değiştirilir.

“anaconda_linter_mark_style”: “outline”, >>>> “anaconda_linter_mark_style”: “none”,

Kaynak
https://stackoverflow.com/questions/10354857/sublimetext-encloses-lines-in-white-rectangles

Mendeley makale güncelleme problemi

Mendeley açıldığında makaleler güncellenmesi sırasında aşadağıki hatayı veriyor ve güncelleme olmuyor.

Hata:

SSL handshake failed

Çözüm :
Yeni sürüm yüklü olunca hata devam ediyor. Bunun yerine eski sürüm olan 1.14 kurulunda güncelleme yapmaktadır. Buradan istenilen sürüm indirilebilir.

https://www.mendeley.com/autoupdates/installers/1.14

Not: 1.17.11 mendeley sürümü ile bu hata artık düzelmiş.

Kaynak
http://support.mendeley.com/customer/portal/questions/4563037-how-to-syn-from-desktop-to-web-

https://www.mendeley.com/autoupdates/installers/1.14

Windows & Linux saat problemi

Çift işletim sistemi kullanıldığında meydana gelen saat problemini çözmek için;

Windows + R ile “çalıştır” açılarak regedit.exe çalıştırılır. Ve aşağıdaki yere gidilir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

sağ tarafta boş kısımda sağ tıklanarak, New > DWORD (32-bit) Value seçilerek RealTimeIsUniversal isminde bir değer oluşturulur. Oluşan değer çift tıklanarak değeri 1 yapılır ve sistem yeniden başlatılır.

Kaynaklar
http://lifehacker.com/5742148/fix-windows-clock-issues-when-dual-booting-with-os-x

Rtl8723be & ubuntu

Rtl8723be wifi kartında meydana gelen bağlantı sorununu aşmak için,

sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe rtl8723be

Kaynak:
http://www.cse.iitd.ernet.in/~mittal/wifi.html

latex & Türkçe & png resim

Türkçe bir doküman oluştururken “png” eklemede hata vermektedir. “=” den kaynaklı bir problem oluşmaktadır. Bunun çözümü için;

\shorthandoff{=}

\begin{figure}[H] 
	\centering
	\includegraphics[scale=0.3]{toplu}
	
	\caption{Topologies which are used in this paper.} \label{fig:topologies}
\end{figure}
\shorthandon{=}

Kaynak
https://tex.stackexchange.com/questions/32178/usepackageturkishbabel-and-includegraphics-inconcistency

windows search filter host yüksek CPU tüketimi

Uzun süre CPU tüketmesi engellemek için, tekrardan dizin oluşturma işlemi yapılır. Bir süre çalıştıktan sonra eski haline geri dönüyor.

Denetim Masası > Dizin Oluşturma Seçenekleri > Gelişmiş > Dizin Ayarları > Sorun Giderme > Yeniden Oluştur

Kaynak
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-performance/microsoft-windows-search-filter-host-is-burning-my/bae4c974-5b47-4ab2-b17d-c599853f00f1

Netbeans java kodları için başlık

java dosyası oluşturulduğunda, email, tarih ve proje isminin öntanımlı belirlenmesi için,

Netbeans içinde, Tools > Templates  > Licenses > Default License seçilerek Open in Editor ile editörde açılır. İçeriği aşağıdaki gibi düzenlenir.

<#if licenseFirst??>
${licenseFirst}
</#if>  
  email  :  gurcanyavuz[at]gmail.com
  date  :  ${date}
  project :  ${name}
<#if licenseLast??>
${licenseLast}
</#if>

Windows 10 git klasör icon problemi

 1. Win+R ile regedit yazılarak, kayıt defteri açılır.
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers yoluna gidilir.
 3. Açılan ağaç alında yer alan listedeki ilk 15’i gösterilmektedir. Bunun için, “1Tortioise” ile başlayan girdiler ilk başa taşınmalıdır.
 4. Başına boşluk yani ” 1TortioiseNormal” eklenerek yapılabilir. (Boşluk değeri birden fazla olabilir.)
 5. Yenilemek için F5 ile basılır ve eleman listenin başına gittimi diye kontrol edilir.
 6. Başa gittikten sonra, yapılan değişiklik geçerli olsun diye bilgisayar yeniden başlatılır.

Kaynak

https://gitlab.com/tortoisegit/tortoisegit/issues/2548